Giới thiệu WriAi

WriAi: là một AI hỗ trợ bạn viết nội dung nhanh và thuận tiện hơn. WriAi có thể hỗ trợ bạn viết nội dung Website, Báo chí, sáng tác truyện ... WriAi hỗ trợ tiếng Việt và hơn 30 loại ngôn ngữ khác nhau!T

Một số nhận xét về WriAi

Với WriAi công việc viết nội dung trước tốn cả ngày để làm. Giờ với WriAi công việc trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều. Tôi có nhiều thời gian hơn để phát triển kinh doanh Online

— Gửi từ Mike Trần

Thật bất ngờ khi WriAi có thể hiểu và viết tiếng Việt. Tôi cứ nghĩ AI là cái gì đó xa vời, nhưng với WriAi tôi cảm thấy AI rất gần. Thân thiện và dễ dùng, còn am hiểu tiếng Việt. Rất tuyệt

— Gửi Từ Nguyễn Hưng

Bắt đầu

Chỉ tốn một phút để tìm hiểu và bắt đầu sử dụng WriAi

Good to know: Một AI sẽ là cộng sự tuyệt vời. Có the·

Guides: Jump right in

Follow our handy guides to get started on the basics as quicklng y as possible:

Good to know: your product docs aren't just a reference of all your features! use them to encourage folks to perform certain actions and discover the value in your product.

Fundamentals: Dive a little deeper

Learn the fundamentals of MyProduct to get a deeper understanding of our main features:

Good to know: Splitting your product into fundamental concepts, objects, or areas can be a great way to let readers deep dive into the concepts that matter most to them. Combine guides with this approach to 'fundamentals' and you're well on your way to great documentation!

Last updated