Dùng thử

Hướng dẫn khách hàng đăng ký và dùng thử WriAi

Để dùng thử WriAi bạn cần có 1 tài khoản tại https://wriai.com

Các tài khoản mới đăng ký, sau khi đăng ký xong bạn sẽ thấy một màn hình hỏi bạn có muốn dùng thử hay không

Bấm vào nút "Dùng Thử Ngay" tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt gói dùng thử

AI sẽ tiến hành khóa những tài khoản tạo hàng loạt để dùng thử. Vì thế vui lòng không tạo tài khoản hàng loạt.

Last updated