FAQ

Hỏi: WriAI sinh ra nội dung bằng cách nào. Nó có unique (duy nhất) không ?

Đáp: WriAI sử dụng trí tuệ nhân tạo, bigdata để sinh ra nội dung. Chính xác hơn, thì nội dung được WriAI viết ra. Do đó nội dung này là duy nhất.

Hỏi WriAI có thu thập nội dung, spin nội dung không ?

Đáp: WriAI có thu thập nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên WriAI không spin nội dung, nội dung được AI thu thập và học hỏi, từ đó viết lên nội dung mới.

Hỏi: Nội dung do WriAI viết ra có đúng chuẩn ngữ pháp không.

Đáp: WriAI viết nội dung có ngữ pháp phù hợp với hầu hết ngôn ngữ bạn chọn. Do WriAI hỗ trợ 30 ngôn ngữ, nên một số ngôn ngữ ngữ pháp có thể chưa thật sự hoàn hảo. Tuy nhiên với tiếng Anh, WriAI viết cực kỳ chuẩn.

Hỏi: WriAI có viết được nội dung Cryto không?

Đáp: WriAI có thể viết nội dung về Cryto chẳng hạn như Bitcoin, ETH ... các sự kiện nổi tiếng. Tuy nhiên với các Token (đồng coin) mới ra mắt, AI có thể sẽ không có dữ liệu để viết.

Hỏi: WriAI viết theo từ khóa, với những từ phổ biến có thể bị trùng không ?

Đáp: WriAi viết dựa vào ngữ cảnh văn bản, gồm nội dung trước và sau của văn bản vì thế nội dung sinh ra rất khó trùng lặp

Hỏi: Tại sao WriAI viết ngắn vậy ?

Đáp: Dựa vào 1 từ khóa nguồn, WriAI sẽ cố gắng xây dựng nội dung gồm khoảng 500 đến 700 kí tự giải thích cho từ khóa này. Vì dữ liệu nguồn ít nên việc viết một bài dài có thể dẫn tới sai lầm và nội dung không phù hợp.

Last updated