Nâng VIP

WriAI có 3 gói phù hợp với nhiều mục tiêu khách hàng khác nhau

Để nâng VIP bạn bấm vào menu nâng VIP

Có 3 gói VIP phù hợp với 3 nhóm khách hàng khác nhau

Chọn gói phù hợp với bạn sau đó bấm vào mua Gói.

Bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp với bạn

Khi bạn thanh toán, nội dung thanh toán bạn điền dúng nội dung trong ô

Như vậy hệ thống sẽ tự khớp lệnh cho bạn.

Ngoài ra một số ngày thanh toán qua MOMO có thể bị chậm, nên bạn chọn thanh toán qua ngân hàng sẽ được xử lý nhanh hơn

Miễn phí 2 tháng: dành cho tất cả khách hàng thanh toán VIP 1 năm

Last updated