Màn hình chính

Đậy là màn hình bạn hay sử dụng nhất khi dùng WriAi

Nếu bạn chưa có tài khoản, truy cập https://wriai.com và đăng ký 1 tài khoản nhé.

Sau khi đăng nhập bạn sẽ thấy màn hình viết bài

Tại màn hình viết bài. Menu bên trái là các chức năng của AI

Chức năng này thường dùng khi bạn khởi tạo 1 bài viết.

Phía bên dưới là thông tin AI đã thực hiện và gói dịch vụ bạn đang sử dụng

Phía bên tay phải là các bài bạn đã và dang viết

Trong mục này bạn cần chú ý những nút chức năng sau:

  • Khi bấm vào tiêu đề bài viết bạn sẽ tới màn hình hiệu chỉnh bài viết

  • Bấm vào Icon đấu trừ bạn sẽ xóa bài viết

  • Bấm vào Icon mũi tên bạn sẽ đăng bài viết lên blog Wordpress

  • Bấm vào Icon dấu sao sẽ dánh đấu bài viết quan trọng.

Last updated